Το παρόν έγγραφο αποτελείται από κανόνες για την παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά σύμφωνα με το νόμο περί παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα της 18ης Ιουλίου 2002.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ.
 1. Κωδικός πρόσβασης – μια ακολουθία αλφαριθμητικών χαρακτήρων ή / και ειδικών χαρακτήρων που επιλέγονται από τον παραλήπτη υπηρεσίας κατά τη διαδικασία εγγραφής, απαραίτητες για τον σκοπό εξουσιοδότησης του παραλήπτη υπηρεσίας κατά τη σύνδεση στον λογαριασμό ιστότοπου.
 2. Λογαριασμός – μια θέση στον Ιστότοπο που διατίθεται σε έναν συγκεκριμένο Παραλήπτη Υπηρεσίας μετά την Εγγραφή, επιτρέποντάς του να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες που καθορίζονται στο παρόν.
 3. Σύνδεση – Απαιτείται το e-mail του παραλήπτη υπηρεσίας για να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό, που παρέχεται από τον παραλήπτη υπηρεσίας κατά την εγγραφή.
 4. Κανόνες – αυτοί είναι οι Κανόνες της Ιστοσελίδας https://shardacropchem.gr, οι οποίοι ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις απόδοσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτών των υπηρεσιών από τους Παραλήπτες Υπηρεσιών
 5. Εγγραφή – εθελοντική δραστηριότητα του Παραλήπτη Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τη δημιουργία Λογαριασμού στον Ιστότοπο. Η εγγραφή στον ιστότοπο είναι δωρεάν.
 6. Ιστότοπος – https://shardacropchem.gr/.
 7. Υπηρεσία – απόδοση μιας υπηρεσίας χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία των μελών (απομακρυσμένη υπηρεσία) μέσω μετάδοσης δεδομένων κατόπιν μεμονωμένου αιτήματος του Παραλήπτη Υπηρεσίας, που μεταδίδεται και λαμβάνεται μέσω συσκευών που προορίζονται για ηλεκτρονική επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης και της αποθήκευσης δεδομένων, που αναμεταδίδεται εξ ολοκλήρου, λαμβάνεται ή μεταδίδεται μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου, συμφωνα με τον νόμο της 16ης Ιουλίου 2004: Νόμος περί τηλεπικοινωνιών που υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες κανόνες.
 8. Παραλήπτης υπηρεσίας – ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο ή μια οργανωτική μονάδα που δεν έχει νομική προσωπικότητα, που χρησιμοποιεί μια υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά στον Ιστότοπο.
 9. Πάροχος υπηρεσιών – Η Sharda Cropchem Limited έχει την έδρα της στη διεύθυνση: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Βομβάη – 400056, Ινδία.
 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ.
 1. Αυτοί οι Κανόνες ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής Υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Παραλήπτη Υπηρεσίας.
 2. Οι Κανόνες διατίθενται δωρεάν στους Παραλήπτες Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας, σε μορφή που επιτρέπει τη λήψη, αποθήκευση και εκτύπωση.
 3. Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος σε οποιονδήποτε παραλήπτη υπηρεσίας διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 4. Η χρήση των Υπηρεσιών κατοχής και πρόσβασης στον Λογαριασμό από τον Παραλήπτη Υπηρεσίας είναι δυνατή μόνο μετά την Εγγραφή. Για να εκμεταλλευτείτε τις Υπηρεσίες της κατοχής και της πρόσβασης στον Λογαριασμό και την αποστολή εμπορικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μέσων απαιτείται να έχετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Στην περίπτωση των παραπάνω υπηρεσιών, επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο, ο Παραλήπτης Υπηρεσίας δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους Κανόνες, αποδέχεται πλήρως τις διατάξεις που περιέχονται στο παρόν και ότι θα τηρήσει τους Κανόνες. Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες είναι εθελοντικές, ωστόσο, είναι απαραίτητες για να επωφεληθούν οι Υπηρεσίες.
 5. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σωστά η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες στο μέγιστο βαθμό, ο Παραλήπτης Υπηρεσίας θα πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και πρόγραμμα περιήγησης που χειρίζεται την τεχνολογία «cookies». Το εύρος της χρήσης αρχείων cookie από τον Πάροχο Υπηρεσιών ορίζεται στην Πολιτική Cookies.
 6. Η χρήση της Ιστοσελίδας μπορεί να εξαρτάται από την εγκατάσταση λογισμικού τύπου Java ή Java Script.
 1. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.

Ο Ιστότοπος προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. πρόσβαση στο δημόσια διαθέσιμο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (δυνατότητα προβολής και ανάγνωσης από τον Παραλήπτη Υπηρεσίας, υλικού όπως κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, δεδομένα, βάση γνώσεων κ.λπ., που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, καθώς και για λήψη των αρχείων που διατίθενται από τον Πάροχο Υπηρεσιών),
 2. διατήρηση και πρόσβαση στον λογαριασμό,
 3. αποστολή εμπορικών πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα.
 1. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
 1. Η σύναψη συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται:
  1. όσον αφορά την Υπηρεσία πρόσβασης στο διαθέσιμο περιεχόμενο του Ιστότοπου στο κοινό – εισάγοντας τον Ιστότοπο,
  2. όσον αφορά την Υπηρεσία διατήρησης και πρόσβασης στον Λογαριασμό – με Εγγραφή,
  3. όσον αφορά την Υπηρεσία αποστολής εμπορικών πληροφοριών – συμπληρώνοντας μια σχετική φόρμα, εκφράζοντας τη συγκατάθεσή σας για λήψη εμπορικών πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα και κάνοντας κλικ στο κουμπί αποδοχής (π.χ. «Υποβολή», «Παραγγελία»).
 2. Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να απαιτείται από τον Παραλήπτη Υπηρεσίας να παράσχει τα προσωπικά του στοιχεία. Οι αρχές επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων του Παραλήπτη Υπηρεσιών από τον Πάροχο Υπηρεσιών καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.
 3. Ο Παραλήπτης Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει μόνο πραγματικά δεδομένα και τα δεδομένα που βρίσκονται στη διάθεσή του και η υποβολή ή χρήση τους αργότερα στον Ιστότοπο κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων να μην παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.
 4. Η παροχή πρόσβασης στην υπηρεσία στο διαθέσιμο στο κοινό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν απαιτεί Εγγραφή. Αυτή η Υπηρεσία παρέχεται καθ ‘όλη τη διάρκεια της πρόσβασης του Παραλήπτη Υπηρεσίας στο γενικά διαθέσιμο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
 5. Η παροχή των υπόλοιπων Υπηρεσιών απαιτεί Εγγραφή.
 6. Η εγγραφή θα γίνει από τον Παραλήπτη Υπηρεσίας συμπληρώνοντας μια φόρμα εγγραφής που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://shardacropchem.gr, σημειώνοντας τα απαιτούμενα πεδία και κάνοντας κλικ στο κουμπί αποδοχής (π.χ. «Υποβολή», «Δημιουργία λογαριασμού»). Μετά την εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων, ο παραλήπτης υπηρεσίας θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί στη διεύθυνση e-mail που παρέχεται από τον παραλήπτη υπηρεσίας, το οποίο θα περιέχει επιβεβαίωση επιτυχούς εγγραφής και έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης για να επιβεβαιώσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σωστή.
 7. Μόνο ο παραλήπτης υπηρεσίας του οποίου τα προσωπικά δεδομένα παρασχέθηκαν στη φόρμα εγγραφής κατά την εγγραφή είναι εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Ο παραλήπτης υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί λογαριασμούς άλλων παραληπτών υπηρεσιών, ούτε του επιτρέπεται να διαθέτει τον δικό του λογαριασμό σε άλλους παραλήπτες υπηρεσίας ή σε τρίτους.
 8. Ο παραλήπτης υπηρεσίας διατηρεί μυστικά τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασής του.
 9. Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό απαιτείται, κάθε φορά, να εισάγετε μια σύνδεση και έναν κωδικό πρόσβασης.
 10. Ως Σύνδεση πρέπει να παρέχεται μια ενεργή διεύθυνση e-mail στον οποίο ο Παραλήπτης Υπηρεσίας είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.
 11. Ένας κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έξι αλφαριθμητικούς ή / και ειδικούς χαρακτήρες.
 12. Ο παραλήπτης υπηρεσίας μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης από το επίπεδο λογαριασμού ή μέσω της λειτουργίας «Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης», διαθέσιμο στον ιστότοπο στον οποίο έχει συνδεθεί.
 13. Η Υπηρεσία παρέχεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Ο παραλήπτης υπηρεσίας μπορεί να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, την κατάργηση του λογαριασμού του. Το αίτημα κατάργησης του λογαριασμού μπορεί να κοινοποιηθεί μέσω e-mail που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Παροχέα Υπηρεσιών. Η κατάργηση του λογαριασμού ισοδυναμεί με τον τερματισμό της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα.
 14. Ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να αφαιρέσει ή να περιορίσει τη λειτουργικότητα του λογαριασμού (πεδίο εφαρμογής της παρεχόμενης υπηρεσίας), ειδικότερα:
  1. σε περιπτώσεις που απαιτούνται βάσει γενικά εφαρμοστέων διατάξεων νόμων,
  2. εάν ο παραλήπτης υπηρεσίας χρησιμοποιεί τον λογαριασμό κατά παράβαση αυτών των κανόνων.
 15. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα ειδοποιήσει τον Παραλήπτη Υπηρεσίας σχετικά με την πρόθεσή του να αναστείλει, να αφαιρέσει ή να περιορίσει τις λειτουργίες του Λογαριασμού στέλνοντας στον Παραλήπτη Υπηρεσίας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που υποβλήθηκε κατά την Καταχώριση Λογαριασμού ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που κοινοποιήθηκε αργότερα τη στιγμή που τα δεδομένα του παραλήπτη υπηρεσίας ενημερώθηκαν.
 16. Όταν η αναστολή ή ο περιορισμός των λειτουργιών του Λογαριασμού προκύπτει από τη χρήση του Λογαριασμού κατά παράβαση των διατάξεων των παρόντων Κανόνων, η πλήρης λειτουργικότητα του Λογαριασμού μπορεί να αποκατασταθεί κατόπιν αιτήματος του Παραλήπτη της Υπηρεσίας και μόνο υπό τον όρο παύσης τέτοιων παραβατικών δραστηριοτήτων και κατάργησης συνεπειών του ίδιου με τον τρόπο που ζητήθηκε από τον Πάροχο Υπηρεσιών.
 17. Για τους σκοπούς της παραγγελίας εμπορικών πληροφοριών που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, ο Παραλήπτης Υπηρεσίας συμπληρώνει σχετική φόρμα, εκούσια εκφράζει τη συγκατάθεσή του για αποστολή εμπορικών πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα και κάνει κλικ στο κουμπί αποδοχής (π.χ. «Υποβολή» , «Παραγγελία»)
 18. Ο παραλήπτης υπηρεσίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εξαιρεθεί από τη λήψη εμπορικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Για το σκοπό αυτό, ο παραλήπτης υπηρεσίας θα πρέπει να στείλει στον πάροχο υπηρεσιών ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο ισοδυναμεί με τη λήξη της συμφωνίας για την παροχή υπηρεσίας με ηλεκτρονικά μέσα.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
 1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο Ιστότοπος λειτουργεί συνεχώς.
 2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας προκειμένου να ενημερώσει τα δεδομένα, να διορθώσει σφάλματα και να εκτελέσει άλλες εργασίες συντήρησης, καθώς και για άλλους λόγους πέραν του ελέγχου του Παροχέα Υπηρεσιών.
 3. Ο Παραλήπτης Υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου, των ορθών πρακτικών ή των παρόντων Κανόνων, ούτε θα παρέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο παράνομης φύσης.
 4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών ορίζει ότι όλες οι πληροφορίες και τα υλικά που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών, των άρθρων, των φωτογραφιών) προστατεύονται, ιδίως βάσει του Νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων και Συγγενικών Δικαιωμάτων της 4ης Φεβρουαρίου 1994. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διάδοση και άλλες μορφές χρήσης του υλικού και των πληροφοριών που περιέχονται στον Ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παροχέα Υπηρεσιών ή πέραν των ορίων που επιτρέπονται από το νόμο.
 5. Εάν, για τον σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας, ο Πάροχος Υπηρεσιών απαιτεί από τον Παραλήπτη Υπηρεσίας να παράσχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του / της, ο Παραλήπτης Υπηρεσίας πρέπει να παράσχει το αυθεντικό του e-mail, δηλαδή αυτό που λαμβάνει την αλληλογραφία του / της. Οι παραλήπτες της υπηρεσίας ενημερώνουν αμέσως τον Πάροχο υπηρεσιών για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του / της στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση του Παροχέα Υπηρεσιών. Σε περίπτωση αποτυχίας κοινοποίησης της αλλαγής διεύθυνσης στον Πάροχο Υπηρεσιών, τυχόν δηλώσεις και πληροφορίες που αποστέλλονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Παραλήπτη Υπηρεσίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβλήθηκε από τον Παραλήπτη Υπηρεσίας στο Έντυπο Εγγραφής θα θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί σωστά, ωστόσο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου που αφορούν τους καταναλωτές.
 6. Ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για:
  1. τυχόν ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας από τους Παραλήπτες Υπηρεσιών με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με το νόμο ή τους παρόντες Κανόνες, ιδίως δε θα θεωρηθεί υπεύθυνος για την αποκάλυψη του Κωδικού Πρόσβασης ή της Εισόδου στον Λογαριασμό και την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων από την Παραλήπτη Υπηρεσίας,
  2. οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της παύσης της παροχής υπηρεσίας ή της κατάργησης του λογαριασμού του Παραλήπτη Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι προκλήθηκε για λόγους που αποδίδονται στον Παραλήπτη της Υπηρεσίας ή λόγω παραβίασης των διατάξεων του νόμου ή των παρόντων κανόνων.
  3. οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από τη χρήση δεδομένων ή πληροφοριών από τον Παραλήπτη Υπηρεσίας που περιέχονται στον Ιστότοπο για οικονομικούς, επενδυτικούς, επιχειρηματικούς σκοπούς κ.λπ.
 7. Η συνολική ευθύνη για ζημιές του Παροχέα Υπηρεσιών έναντι του Παραλήπτη Υπηρεσίας λόγω Παροχής Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τους νομικούς λόγους για την ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη ζημία που πραγματικά υπέστη ο Παραλήπτης Υπηρεσίας.
 8. Ο Πάροχος Υπηρεσιών ορίζει ότι κάθε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο προετοιμάζεται με κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι είναι πραγματικά σωστό και ενημερωμένο, ωστόσο, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεν φέρει καμία ευθύνη για αποτελεσματικότητα ή δυνατότητα εφαρμογής δεδομένων που περιέχονται σε αυτό ή για συνέπειες της εφαρμογής τους.
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ.
 1. Οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με την Υπηρεσία μπορούν να υποβληθούν από τον Παραλήπτη Υπηρεσίας μέσω του e-mail του Παροχέα Υπηρεσιών: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Ένα παράπονο πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: πλήρες όνομα του παραλήπτη υπηρεσίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και λεπτομερή περιγραφή και τον λόγο του παραπόνου.
 3. Ο παραλήπτης υπηρεσίας μπορεί να υποβάλει παράπονο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εμφάνισης του γεγονότος που αποτελεί το αντικείμενο του παραπόνου.
 4. Οι καταγγελίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Πάροχο Υπηρεσιών εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους.
 5. Η απόφαση του Παροχέα Υπηρεσιών θα κοινοποιηθεί στον Παραλήπτη Υπηρεσίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την υποβολή του παραπόνου.
 1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
 1. Οι παραλήπτες υπηρεσιών που είναι καταναλωτές, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που εκτελούν, με έναν επιχειρηματία, νομική ενέργεια που δεν συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, θα έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από οποιαδήποτε συμφωνία παροχής υπηρεσιών, που συνάφθηκε με τον Πάροχο υπηρεσιών, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας. Μια δήλωση απόσυρσης από τη συμφωνία πρέπει να γίνει γραπτώς. Προκειμένου να τηρηθεί το χρονικό όριο, αρκεί να δημοσιευτεί μια τέτοια δήλωση με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του παρόχου υπηρεσιών πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Μια δήλωση υπαναχώρησης από τη συμφωνία μπορεί επίσης να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή και να σταλεί στον Πάροχο Υπηρεσιών στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Ένα δείγμα που παρουσιάζεται παρακάτω μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή απόσυρσης από μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών:…………………, ημερομηνία ……………
  ……………………………………..
  Ονοματεπώνυμο καταναλωτή
  ………………………………………
  διεύθυνση κατοικίας

  Δήλωση υπαναχώρησης από τη συμφωνία
  Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ενημερώνω ότι επιθυμώ να αποσυρθώ από τη συμφωνία που συνήφθη στις …….
  ……………………………………..
  Υπογραφή του καταναλωτή
 3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να στερήσει τον Παραλήπτη Υπηρεσίας από το δικαίωμά του να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο ή μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή του στους πόρους ή τις Υπηρεσίες του Ιστότοπου που προσφέρονται εν μέρει ή πλήρως με άμεσο αποτέλεσμα σε περίπτωση που ο παραλήπτης της Υπηρεσίας βρίσκεται σε παραβίαση αυτών των κανόνων ή των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων.
 1. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
 1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται να τροποποιεί μονομερώς αυτούς τους Κανόνες για υλικούς τεχνικούς, νομικούς ή οργανωτικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως:
  1. μιας κατάστασης στην οποία απαιτείται τροποποίηση των κανόνων ενόψει της αλλαγής των γενικά εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων,
  2. σε περίπτωση που ο τρόπος παροχής υπηρεσιών έχει αλλάξει,
  3. για την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης σύμφωνα με γενικά εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις ή μια υποχρέωση που απορρέει από εκτελεστική δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση.
 2. Οι παραλήπτες υπηρεσιών θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο των αλλαγμένων κανόνων σε μια ειδοποίηση που θα δημοσιετεί στον ιστότοπο, η οποία θα περιέχει τροποποιημένους κανόνες, με προσοχή στις αλλαγές και την ημερομηνία έναρξης.
 3. Οι διατάξεις της Ελλάδας και του διεθνούς δικαίου εφαρμόζονται σε θέματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.
 1. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Sharda Cropchem Limited με έδρα τη διεύθυνση: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Βομβάη – 400056, Ινδία.