1. ΟΡΙΣΜΟΙ.
 1. Διαχειριστής σημαίνει η Sharda Cropchem Limited με την έδρα της στο Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Βομβάη – 400056, Ινδία.
 2. Προσωπικά δεδομένα – οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί με αναφορά σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένων – εάν αυτά τα δεδομένα  επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη – τη διεύθυνση IP του εξοπλισμού, τα δεδομένα τοποθεσίας, το αναγνωριστικό Διαδικτύου ή τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αρχείων cookie και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.
 3. Πολιτική απορρήτου – αυτή η Πολιτική απορρήτου.
 4. GDPR – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση της οδηγίας 95 / 46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).
 5. Ιστότοπος – η ιστοσελίδα του Διαδικτύου που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής, που λειτουργεί στο shardacropchem.gr και στις εφαρμογές για κινητά.
 6. Τα αρχεία cookie σημαίνουν μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών του χρήστη (υπολογιστής, τηλέφωνο, tablet κ.λπ.) κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, επιτρέποντας την καταγραφή και ανάκτηση πληροφοριών που ο Διαχειριστής ή άλλες οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες στον Διαχειριστή χρησιμοποιούν για διάφορους σκοπούς ( π.χ. αναλυτικοί ή στατιστικοί λόγοι).
 7. Cookies τρίτων – cookie που ορίζονται από τους συνεργάτες του Διαχειριστή μέσω της Ιστοσελίδας.
 8. Χρήστης – κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή λειτουργίες του Ιστότοπου, προς όφελος του οποίου μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή με τους οποίους μπορεί να συναφθεί συμφωνία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους Κανόνες και το δίκαιο των διατάξεων.
 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους κανόνες χρήσης αρχείων cookie και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών που συλλέγονται ενώ ο Ιστότοπος χρησιμοποιείται από τον Χρήστη.
 2. Σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη, ο Διαχειριστής συλλέγει τα δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή συγκεκριμένων προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς επίσης συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα περιήγησης του Χρήστη στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της IP της συσκευής , των δεδομένων τοποθεσίας, το αναγνωριστικό Διαδικτύου και τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αρχείων cookie και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.
 3. Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι δυνατή χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε λογαριασμό από τον Χρήστη. Όπου συμβαίνει αυτό, δεν απαιτείται η παροχή προσωπικών δεδομένων στη φόρμα εγγραφής κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Τέτοια δεδομένα μπορούν να παρέχονται σε μια φόρμα επικοινωνίας. Τα επεξεργασμένα δεδομένα καλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.
 4. Η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν είναι νόμιμη απαίτηση, δηλαδή, ο Χρήστης δεν υποχρεούται νομικά να υποβάλει τα δεδομένα του για τη δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπο, ωστόσο, η παροχή των δεδομένων επισημαίνεται ως απαιτούμενη προϋπόθεση για το άνοιγμα ενός λογαριασμού στον Ιστότοπο. Η αποτυχία παροχής δεδομένων που επισημαίνονται όπως απαιτείται αποτρέπει το άνοιγμα λογαριασμού στον Ιστότοπο και την αξιοποίηση των λειτουργιών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τους Κανόνες του Ιστότοπου, μόνο μετά το άνοιγμα λογαριασμού.
 5. Όταν ο Ιστότοπος προσφέρει πρόσθετες λειτουργίες, όπως μια ευκαιρία παραγγελίας ενημερωτικού δελτίου ή εμπορικής προσφοράς, η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι μια συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και του Διαχειριστή, η οποία συνάπτεται με την αποδοχή των Κανόνων και η απόδοση των οποίων υπόκειται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη.
 6. Ο Διαχειριστής συλλέγει δεδομένα που συνδέονται με τη δραστηριότητα, π.χ. χρόνος που αφιερώνεται στον ιστότοπο, φράσεις που αναζητήθηκαν, τον αριθμό των ιστότοπων, τα δεδομένα και την πηγή της επίσκεψης.
 1. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE.
 1. Σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται αρχεία cookie ή παρόμοιες τεχνολογίες για την εξασφάλιση της πρόσβασης του Χρήστη στον Ιστότοπο, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας του και τέτοιες πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης για να απομνημονεύονται οι αποφάσεις του Χρήστη (π.χ. επιλογή γραμματοσειρών, φόντων, αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), για τη διατήρηση της περιόδου λειτουργίας του Χρήστη (π.χ. μετά τη σύνδεση), για να απομνημονεύεται ο κωδικό πρόσβασης (κατόπιν συγκατάθεσης), για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή του Χρήστη και την επίσκεψή του, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας, καθώς και να αναλύσει τις επισκέψεις και να προσαρμόσει το περιεχόμενο.
 2. Οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω cookie και παρόμοιων τεχνολογιών δεν συνδυάζονται με άλλα δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου, ούτε χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή για την αναγνώριση των χρηστών.
 3. Τεχνολογίες παρόμοιες με τα cookies περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τοπικό χώρο αποθήκευσης, αποθήκευση συνεδρίας και εργαζόμενους υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν ως εξής: τεχνολογία που χρησιμοποιεί ξεχωριστό μέρος της μνήμης του προγράμματος περιήγησης ιστού, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων που καταγράφονται από τον Ιστότοπο.
 4. Χρησιμοποιούνται δύο τύποι αρχείων cookie ή παρόμοιες τεχνολογίες, σε σχέση με τη διάρκεια ζωής τους:
  1. cookie συνεδρίας – αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του Χρήστη έως ότου αποσυνδεθεί ο Χρήστης ή μέχρι να αποχωρήσει από τον Ιστότοπο,
  2. μόνιμα cookie – αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη έως ότου διαγραφούν από τον χρήστη ή έως ότου λήξουν σε μια ημερομηνία που καθορίζεται στα χαρακτηριστικά cookie.
 5. Ο Διαχειριστής και άλλες οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος του Διαχειριστή (π.χ. αναλυτικές και στατιστικές υπηρεσίες) χρησιμοποιούν αρχεία cookie για διάφορους σκοπούς, τα οποία μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
  1. Cookies που απαιτούνται για τη χρήση της ιστοσελίδας:
   • Τα cookie εισόδου χρήστη εισάγονται στον ιστότοπο από τον Χρήστη (αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας) για τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης,
   • cookie ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης,
   • cookie ασφαλείας που εστιάζουν στο χρήστη, π.χ. χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό καταχρήσεων ελέγχου ταυτότητας,
   • cookie συνεδρίας προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων (π.χ. cookie flash), για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης
  2. Λειτουργικά cookie, διευκολύνοντας την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας:
   • cookie προσαρμογής διεπαφής χρήστη για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης ή λίγο περισσότερο,
   • cookie παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της κίνησης στον ιστότοπο, δηλ. ανάλυση δεδομένων – πρόκειται για αρχεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο ιστότοπος χρησιμοποιείται από τον χρήστη, για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων και αναφορών σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου.
 6. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί cookie τρίτων για τους ακόλουθους σκοπούς:
  1. παρουσίαση περιεχομένου πολυμέσων στις ιστοσελίδες του Ιστότοπου, τα οποία λαμβάνονται από τον εξωτερικό ιστότοπο www.youtube.com [cookie manager: Google Inc. με έδρα τις ΗΠΑ],
  2. Συλλογή γενικών και ανώνυμων στατιστικών δεδομένων μέσω αναλυτικών εργαλείων: Google Analytics [διαχειριστής cookie: Google Inc. με έδρα τις ΗΠΑ].
 7. Η χρήση του ιστότοπου χωρίς αλλαγή της ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή με την αποδοχή των cookie από προεπιλογή και παρόμοιες τεχνολογίες σημαίνει συγκατάθεση για τη χρήση τους για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.
 8. Ο Διαχειριστής δεν χρησιμοποιεί τις ληφθείσες πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ.
 9. Ο Χρήστης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξει τη ρύθμιση των αρχείων cookie ή παρόμοιων τεχνολογιών αλλάζοντας τις ρυθμίσεις απορρήτου σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή μια εφαρμογή ή αλλάζοντας τη ρύθμιση του λογαριασμού του στον Ιστότοπο, ωστόσο, μια τέτοια αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη πρόσβασης σε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου.
 10. Η αλλαγή των ρυθμίσεων απορρήτου είναι δυνατή επιλέγοντας μια κατάλληλη επιλογή στις ρυθμίσεις ενός προγράμματος περιήγησης ή μιας εφαρμογής. Στην περίπτωση των πιο δημοφιλών προγραμμάτων περιήγησης, ο Χρήστης μπορεί ο ίδιος να διαχειριστεί τις ρυθμίσεις απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των cookie, ιδίως με την αποδοχή των cookies, την αλλαγή των ρυθμίσεων cookie και τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή cookie. Ο τρόπος και το εύρος των αλλαγών των ρυθμίσεων απορρήτου εξαρτώνται από τον τύπο ή την έκδοση του προγράμματος περιήγησης ή της εφαρμογής που χρησιμοποιεί ο Χρήστης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές των ρυθμίσεων απορρήτου διατίθενται στους ιστότοπους αυτών των παρόχων προγράμματος περιήγησης.
 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για:

 1. Την εξασφάλιση πρόσβασης στον Ιστότοπο – σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(b) GDPR,
 2. Να συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις – σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(c) GDPR,
 3. Να επιδιώκει νόμιμα συμφέροντα του Διαχειριστή ή τρίτου μέρους – σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(f) GDPR:
  1. απευθύνοντας, σε καθορισμένους Χρήστες, ειδοποιήσεις σχετικά με ενδιαφέρουσες προσφορές ή περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι ο Χρήστης έχει εκφράσει τη σχετική συγκατάθεσή του,
  2. ανίχνευση και εξάλειψη τυχόν καταχρήσεων,
  3. εσωτερικούς σκοπούς που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών και τη διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών, αναλυτικών και στατιστικών σκοπών.
 1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩ.
 1. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία έως ότου καταργηθεί ο λογαριασμός από τον Ιστότοπο και:
  1. για τη διάρκεια που ορίζεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου,
  2. έως ότου λήξει η προθεσμία παραγραφής, καθώς και μέχρι την ολοκλήρωση αστικών, εκτελεστικών, διοικητικών και ποινικών διαδικασιών που απαιτούν επεξεργασία δεδομένων και σε περίπτωση συμφιλίωσης – έως ότου επιτευχθεί ο σκοπός της συμφιλίωσης ή έως ότου ανακληθεί, όποιο από τα δύο εμφανίζεται πρώτα.
 2. Ο Χρήστης μπορεί να διαγράψει τα cookies από τον εξοπλισμό του από μόνος του. Για να διαγράψετε τα cookies από τον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη (υπολογιστής, τηλέφωνο, tablet κ.λπ.), η προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης και τα cookies πρέπει να διαγραφούν. Η διαδικασία εκκαθάρισης της προσωρινής μνήμης και των cookies πρέπει να γίνει στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης και την έκδοσή του.
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ.
 1. Ενόψει της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να:
  1. κάνει διόρθωση προσωπικών δεδομένων – εάν κατά τη συλλογή δεδομένων προέκυψε σφάλμα ή εάν τα δεδομένα έχουν αλλάξει, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παρέχει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα και ο Διαχειριστής θα πρέπει να τα διορθώσει ή να τα ενημερώσει,
  2. έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα – ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εάν θέλει να μάθει ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.
  3. κάνει διαγραφή προσωπικών δεδομένων – εάν ο Χρήστης διαπιστώσει ότι τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Διαχειριστή τη διαγραφή τους,
  4. κάνει περιορισμό επεξεργασίας – εάν ο Χρήστης έχει αμφιβολίες εάν ο Διαχειριστής επεξεργάζεται σωστά τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να υποβάλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας,
  5. μεταφέρει δεδομένα – ο Χρήστης μπορεί να λαμβάνει και να μεταφέρει από τον Διαχειριστή σε προσωπικά δεδομένα άλλης οντότητας που παρέχονται στον Διαχειριστή,
  6. αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Διαχειριστής ή τρίτος, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προφίλ, για λόγους που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη κατάσταση και για να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ,
  7. κάνει ανάκληση συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή – ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που είχε δοθεί προηγουμένως ανά πάσα στιγμή χωρίς να δηλώσει τον λόγο, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν έχει αναδρομική ισχύ.
 2. Προκειμένου να διεκπεραιωθεί ένα αίτημα για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, πρέπει να υποβληθεί σχετική δήλωση στη διεύθυνση: eu.sales@shardaintl.com. Επιπλέον, ο Διαχειριστής είναι εξουσιοδοτημένος να επαληθεύει την ταυτότητα του Χρήστη, γεγονός που εμποδίζει την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τον Χρήστη σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Στην περίπτωση χρηστών που δεν έχουν ανοίξει λογαριασμό στον Ιστότοπο, ο Διαχειριστής δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει την ταυτότητα του Χρήστη, καθώς τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αφορούν μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, χωρίς καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητα του Χρήστη..
 3. Ο Διαχειριστής δεν θα λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που είναι αποτέλεσμα της αναγνώρισης προφίλ.
 4. Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει παράπονο σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε εποπτική αρχή που εμπλέκεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Στην Ελλάδα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η αρμόδια εποπτική Αρχή.
 5. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή παρόμοια επηρεάζει σημαντικά τον ίδιο.
 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών:

 1. οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες στον Διαχειριστή, απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων πληροφορικής,
 2. οντότητες που παρέχουν τεχνική, οργανωτική ή συμβουλευτική υποστήριξη.
 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Ο Διαχειριστής δεν προτίθεται να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνείς οργανισμούς.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Ο Διαχειριστής διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση δεδομένων σχετικά με:

 1. επάρκεια δεδομένων για τους σκοπούς (ποσότητα δεδομένων και έκταση επεξεργασίας),
 2. πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα,
 3. την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα.
 1. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Τυχόν αιτήματα, δηλώσεις και αλληλογραφία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση: eu.sales@shardaintl.com.